Home > Polityka Jakości > Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma „FERREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Poznaniu, 61-372 ul. Romana Maya 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000087412, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 7820006146, REGON: 001391824. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Administrator” zastąpiony został określeniem „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy na naszej stronie internetowej bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane dobrowolnie w formularzu kontaktowym na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  §2. Administrator Danych

 5. Jesteśmy administratorem danych naszych klientów. Oznacza to, że jeśli jesteś naszym klientem, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, stanowisko, miejsce pracy.
 6. Jesteśmy administratorem danych osobowych naszych pracowników. Oznacza to, że jeśli jesteś naszym pracownikiem, to przetwarzamy Twoje dane, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer PESEL/NIP, numer telefonu, stanowisko.
 7. Dane osobowe naszych klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w zakresie niezbędnym do wzajemnej współpracy biznesowej, wzajemnej komunikacji czy realizacji zamówień produkcyjno-handlowych.
 8. Dane osobowe naszych pracowników przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy.
 9. Każda osoba/każda firma, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 11. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 14. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy na podstawie zawartych umów.
 15. Na stronie www.ferrex.pl dane osobowe, jak imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz kontaktowy wyraźnie wyraził na to odpowiednią zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wysłania do nas zapytania. Zebrane przez formularz kontaktowy dane są wysyłane przy jego pomocy na adres poczty elektronicznej służący do kontaktu z nami. Przesłane w ten sposób dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do komunikacji zwrotnej, czyli odpowiedzi na przesłaną wiadomość bądź zapytanie.

  §3. Pliki cookies

  1. Witryna www.ferrex.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki (o ile jest taka opcja dostępna), wyglądu strony internetowej itp.;

  4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

  Zobacz jak zarządzać ciasteczkami w popularnych przeglądarkach:

  Przeglądarka Mozilla Firefox
  Przeglądarka Chrome
  Przeglądarka Opera
  Przeglądarka Internet Explorer