Home > Polityka Jakości

Ferrex posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN-ISO 9001:2015 nadany przez TUV Rheinland InterCert Kft.

Dla realizacji strategii Spółki sformułowano następującą treść polityki jakości :

„Naszym klientom gwarantujemy PEWNOŚĆ w zakresie wysokiej jakości wyrobów i usług oraz pełne zadowolenie ze współpracy poprzez ciągle doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.”

Deklarację tę firma Ferrex składa posiadając:

 • Kompetentny zespól specjalistów
 • Stały nadzór nad poszczególnymi fazami procesów produkcyjnych
 • Stalą kontrolę stabilności i powtarzalności parametrów techniczno-technologicznych opisujących procesy produkcyjne
 • Rozbudowany system wszechstronnych badań i kontroli:
  • materiałów i surowców
  • maszyn i urządzeń
  • wytopu żeliwa
  • oprzyrządowania modelowego
  • wytwarzania form i rdzeni
  • gotowych odlewów