Home > O firmie > Historia firmy

Historia firmy

 • 1989: Powstanie Spółki Ferrex z udziałem kapitału polskiego i austriackiego
 • 1990-1991: Rozwój produkcji eksportowej
 • 1991-1993: Rozwój produkcji żeliwa sferoidalnego
 • 1993: Powiększenie kapitału założycielskiego, zmiana struktury własności, BRE Bank nabywa 97,85% udziałów
 • 1994: Uruchomienie i rozwój nowej technologii produkcji odlewów w formach metalowych (kokilach)
 • 1995: Zawarcie umowy notarialnej zabezpieczającej prawo własności Odlewni
 • 1996-1998: Okres umocnienia pozycji firmy na krajowym rynku odlewniczym
 • 1999: Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-ISO 9002, zatwierdzonego przez PCBC w Warszawie
 • 2001: Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN ISO 9002, zatwierdzonego przez TUV Rheinland Euroqua Kft w Brukseli
 • 2002-2003: Zmiany struktury własnościowej, Ferman Sp. z o.o. nabywa 97,85% udziałów, uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN-ISO 9001:2000 zatwierdzonego przez TŰV Rheinland
 • 2004: Nabycie praw własnościowych ok. 6 tys.m2 gruntów , wyprodukowanie 100.000–nej tony odlewów
 • 2005: Wykupienie udziałów Fermana przez grupę pracowników
 • 2006: Nabycie prawa użytkowania wieczystego ok. 15 tys. m2 gruntów
 • 2006: Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań według Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE, wydanego przez TUV Rheinland z siedzibą w Kolonii – Niemcy.
 • 2007: Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji odlewów żeliwnych
 • 2010: Pełna informatyzacja spółki, m.in. pracowni technologicznych, modernizacja oprogramowania do wytwarzania projektów technologicznych, rozwój infrastruktury informatycznej
 • 2014: Uzyskanie certyfikatu Microsoft SAM potwierdzającego korzystanie z legalnego oprogramowania w firmie
 • 2014: Uruchomienie nowej linii formierskiej DISA MATCH