Home > Wiadomości > Informacja o dofinansowaniu ze środków UE

W czasie pandemii COVID-19 mającej skutki nie tylko zdrowotne lecz również gospodarcze, wiele firm funkcjonując w trybie ograniczonej działalności, zmaga się z różnymi problemami natury ekonomiczno-finansowej. Funduszowy Pakiet Antywirusowy, zaproponowany przez MFiPR polskim przedsiębiorcom, pozwolił na utrzymanie miejsc pracy i zachowanie ciągłości działania.

W ramach projektu: „Utrzymanie prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa” nasza spółka otrzymała dotację na działalność obrotową.

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla Ferrex Sp. z o.o.  


Cel projektu:

Utrzymanie prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa.

Efekty:

Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Termin realizacji:                     01.07.2020 – 04.09.2020
Wartość projektu:                    363 998.76 zł
Kwota dofinansowania:          363 998.76 zł