Home > Wiadomości > Uruchomienie linii produkcyjnej DISA MATCH

W sierpniu 2014 uruchomiliśmy nową linię produkcyjną DISA MATCH 28/32. DISA MATCH to połączenie znanej technologii formierskiej w układzie z pionową powierzchnią podziału DISAMATIC z technologią bezskrzynkową w układzie z poziomą powierzchnią podziału, które zapewnia:

– minimalne przestawienie do 0,25mm,
– duża dokładność i stabilność wymiarową,
– wysoka jakość powierzchni odlewów,
– zadowalająca szybkość formowania w relacji do rozmiaru form,
– szybka i prosta wymiana płyty podmodelowej (QMC),
– niski koszt płyty podmodelowej (płyta rewersowa),
– system automatycznego wkładania rdzeni (CSE),
– duża elastyczność asortymentowa,
– duża elastyczność w seryjności produkcji (małe, średnie i duże serie),
– możliwość łatwej adaptacji omodelowań,
– niezależne od cyklu formowania zalewanie form,
– płynna regulacja wysokości pakietów,
– relatywnie niska cena inwestycji w stosunku do innych linii skrzynkowych

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami produkcyjnymi naszej firmy w menu: Technologie > Technologie wytwarzania