Home > Wiadomości > Informacja: Koronawirus

Szanowni Państwo,

W związku z epidemią, rozprzestrzeniającego się na świecie koronawirusa (Sars-Cov-2), w celu minimalizowania ryzyka przenoszenia się patogenu między ludźmi, wprowadziliśmy w naszej firmie pewne środki ostrożności. Wszystkie osoby przybywające do naszej firmy proszone są o stosowanie się do komunikatów/kart informacyjnych rozmieszczonych przed i wewnątrz zakładu. Drzwi wejściowe do budynku biurowca w ciągu dnia pozostają zamknięte, a wejście do budynku możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem firmy lub zgodnie z zamieszczonymi na drzwiach informacjami. Osoby przybyłe proszone są o stosowanie środków ostrożności, aktualnie zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Przy drzwiach wejściowych do biurowca firmy, a także na poszczególnych piętrach i działach produkcyjnych zamontowane są dozowniki wypełnione płynem do dezynfekcji spełniającym aktualne normy bezpieczeństwa. Dodatkowo przy schodach na parterze, znajduje się telefon wraz z wykazem numerów wewnętrznych umożliwiający kontakt z poszczególnymi działami.